Zaznacz stronę

Witajcie. Na naszych oczach w piłce trwa rewolucja, zapraszamy Was do bycia jej częścią i udziału w pierwszych warsztatach z analizy danych w piłce.

Podzieliliśmy je na dwie części: podstawową i zaawansowaną. Pierwsza jest absolutnie dla wszystkich, od entuzjastów piłki, przez dziennikarzy, na profesjonalistach kończąc. Druga dla tych, którzy chcą się w tej tematyce porządnie zagłębić. Możecie się na nie zapisywać w dowolnej konfiguracji. Wystarczy mail na adres: tp@sportssolver.pl z krótką informacją kim jesteście i czego oczekujecie od warsztatów, a także z zaznaczeniem, na które części się zapisujecie. Liczba miejsc ograniczona, więc kto pierwszy ten lepszy! Warto ze sobą zabrać laptopa.

Statystyki i dane w piłce nożnej – warsztaty (Warszawa, 2.02.2020r.)

CZĘŚĆ PODSTAWOWA

• Wstęp do statystyki – podstawowe pojęcia (średnia, mediana, odchylenie standardowe, liczebność próby, regresja).
• Rewolucja statystyczna w piłce – omówienie i interpretacja dostępnych miar i statystyk (strzały, podania, pojedynki, wślizgi, itp.).
• Wizualizacja – sposoby prezentacji danych (radary, wykresy).
• Słabe punkty statystyki – na co uważać?

CENA: 250 PLN + VAT

CZĘŚĆ ZAAWANSOWANA:

• Statystyki zaawansowane, metryki pochodne (expected goals, expected assists, xGChain, PPDA).
• Narzędzia wspierające w pracy analityka danych.
• Budowa prostego modelu (regresja liniowa, regresja binarna).
• Zaawansowane narzędzia analizy (PCA, klastry, symulacje).

CENA: 300 PLN + VAT

PAKIET OBU CZĘŚCI: 500 PLN + VAT
Czas trwania warsztatów – ok. 8 godz.

Administratorem danych osobowych udostępnianych Sports Solver jest spółka Sports Solver Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 270/70 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000742830, NIP 9512467088 („Administrator”). [więcej...]

Klauzula Informacyjna Sports Solver
W Sports Solver Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie szanujemy Twoje prawo do prywatności i gwarantujemy Ci prawo wyboru w zakresie udostępniania danych, które Ciebie dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej (w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem danych osobowych udostępnianych Sports Solver jest spółka Sports Solver Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 270/70 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000742830, NIP 9512467088 („Administrator”).

Jak się z nami kontaktować?
W kwestiach dotyczących danych osobowych możesz się z nami skontaktować drogą elektroniczną, pod adresem mailowym info@sportssolver.pl oraz listownie na adres Administratora wskazany powyżej, w tytule wiadomości wpisując „Dane osobowe”.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
– kontaktowania się z Tobą w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane przez Ciebie pytania,
– marketingowym polegającym na promowaniu naszych usług oraz Sports Solver.
Udostępnienie nam przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość ani przedstawić Ci naszej oferty.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy powierzone przez Ciebie dane osobowe na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem,
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO – naszym uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz prowadzenie marketingu.

Możesz się sprzeciwić przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych:
– w przypadku marketingu bezpośredniego bez uzasadnienia;
– w przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – tu sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

Masz prawo:
– dostępu do Twoich danych,
– ich poprawiania,
– żądania ich usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
– wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z wymogami prawa.

Komu przekazujemy Twoje dane?
– podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, obsługę płatności, marketingowe,
– podmiotom zajmującym się hostingiem strony oraz danych osobowych dla nas,
– dostawcom narzędzi analizujących działanie strony.